TAISYKLĖS

 1. Bendros nuostatos

1.1   Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir pardavėjo-www.maziai.eu (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.maziai.eu susijusios nuostatos.
1.2   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3   Vykdydamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti.
1.4   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku" ir patvirtina užsakymo vykdymą. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
1.5   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@maziai.eu nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
1.6 Pirkėjo teisė nutraukti sandorį įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 nauja redakcija, 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4-959 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". Pirkėjas gali pasinaudoti šia teisę tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 

2. Atsiskaitymo būdai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka:
2.1   Banko pavedimu
Pasirinkę atsiskaitymą banko pavedimu, Pirkėjas įprastu būdu (elektronine bankininkyste ar banko skyriuje) atlieka pavedimą į mūsų banko sąskaitą:
Bankas: Swedbank AB
Sąskaita: LT867300010133139641
Gavėjas: Eimutis Čepanauskas
Mokėjimo paskirtis: (užsakymo nr.)
Atlikti pavedimą privalote per 72 val., to nepadarius užsakymas bus anuliuojamas.
2.2   Grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.
Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais. Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, atsiskaitysite ne užsakymo metu, o kai atsiimsite užsakytas prekes  Garliavoje arba Kauno mieste. Dėl prekių pristatymo Garliavoje arba Kauno mieste teirautis tel. 8 605 60060.
2.3   Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
 

3. Prekių pristatymas

 
3.1   Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą).
3.2   Pristatymo Lietuvoje kaina naudojantis Lietuvos paštu nuo 2€. Prekių pristatymo terminas nuo apmokėjimo gavimo trunka 2-3 darbo dienas, jeigu prie prekės nėra nurodytas kitoks pristatymo terminas. Už vėluojanti užsakymą atsako AB "Lietuvos paštas"
3.3   Pasirinkus pristatymo būdą Lietuvos paštas, prekės bus pristatomos į artimiausią Lietuvos pašto skyrių užsakyme nurodytu adresu (todėl būtina nurodyti teisingą gavėjo adresą).  Informacinis lapelis apie prekės gavimą bus įmestas į pašto dėžutę užsakyme nurodytu adresu, prekę atsiimsite pašto skyriuje. Laiku nesulaukus pranešimo apie pristatytas prekes, nedelsiant susisiekite su artimiausiu Lietuvos pašto skyriumi arba su mumis tel. +37060560060.
3.4   Pasirinkę punktą- Maziai.eu, turėsite galimybę prekes atsiimti Garliavoje arba Kauno mieste. Dėl atsiėmimo  būtina susisiekti telefonu nr.: +37060560060 ir susitarti dėl vietos ir laiko. Jei to nepadarysite, mes su jumis susisieksime ir susitarsime dėl Jums patogaus laiko ir atsiėmimo vietos.
3.5 Pasirinkus punktą "Kurjeris", Jūsų užsakymas bus pristatomas tiesiogiai Jūsų nurodyto užsakymo gavėjo adresu (todėl būtina nurodyti teisingą gavėją ir adresą, bei pageidaujamą pristatymo laika (valandas)). Užsakymas išsiunčiamas darbo dienomis per 24 val.nuo gauto apmokėjimo,  o pristymas nuo išsiuntimo trunka iki 24 val.(darbo dienomis), jeigu prie prekės nėra nurodytas kitoks pristatymo terminas ir mokėjimas atliktas iki 12val.. Užsakymo pristatymas į Kuršių Neriją nuo 41€.
3.6   Pageidaujant kitokių pristatymo būdų, prašom susisiekti tel. +37060560060.
3.7   Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis pirkimo procese nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

4. Garantijos ir prekių grąžinimas

 4.1   Kiekvienos elektroninės parduotuvės www.maziai.eu parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
4.2   Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
4.3   Jei prekės neatitinka aprašymo/nekokybiškos jos keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243
4.4   Pirkėjas nusipirkęs netinkamos kokybės prekę gali ją grąžinti per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.5 Nekokybiškos prekės keičiamos nemokamai arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
4.6   Norėdamas grąžinti prekę(-es) , Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
4.7   Grąžinama prekė turi būti nepanaudota, tos pačios komplektacijos, prekinės išvaizdos kokios buvo Pirkėjo gauta. (netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)
4.8   Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 15 dienų nuo grąžinimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Pirkėjui negrąžinamos.
4.9 Visais prekių garantijos, grąžinimo klausimais teirautis tel.: 8 605 60060, e-paštu:info@maziai.eu.
 

5. Asmens duomenų saugumas

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Eimučio Čepanausko IV (reg. nr. 563414), internetinės svetainės www.maziai.eu (toliau – maziai.eu) ir  maziai.eu kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis www.maziai.eu svetaine.
1.2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Maziai.eu vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).
1.3. Su šiuo Maziai.eu dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu internetinėje svetainėje www.Maziai.eu, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Maziai.eu svetainės.
1.4. Maziai.eu yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P4844, įregistravimo data – 2012-02-01.
1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Eimučio Čepanausko IV asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
1.6. Naudodamiesi internetine svetaine sutinkate, kad Maziai.eu Jūsų asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.
1.7. Maziai.eu vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
1.7.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:
1.7.3.1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, žaidimuose (viktorinose), pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis);
1.7.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
1.7.3.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Maziai.eu arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni
1.7.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
1.7.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.7.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
1.7.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Naudotis internetinės svetainės paslaugomis gali:
1.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.8.2. juridiniai asmenys;
1.8.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
2.1.1. apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;
2.1.4. įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;
2.1.5. elektroninės prekybos tikslu;
2.1.6. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;
2.1.7. elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslais;
2.1.8. Skundų nagrinėjimo tikslu.
2.2. Siųsdami užklausą internetinėje svetainėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis.
2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis Maziai.eu įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
2.4. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:
2.4.1. Tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslu tvarkomi 2 metus nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento;
2.4.2. Elektroninių užklausų administravimo tikslu yra saugomi 2 mėnesius, o komentarų administravimo tikslu – 2 metus nuo pateikimo dienos;
2.4.3. Elektroninės prekybos tikslais – 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento.
2.4.4. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami.
2.5. Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenis Maziai.eu turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Maziai.eu yra gavusi skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu Maziai.eu yra pastebėjusi Jūsų padarytus Privatumo politikos ir/ar Maziai.eu svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
2.6. Maziai.eu kaupia ir naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad gautumėte Jūsų prašomą naujienlaiškį, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu). Atsakymo į elektroninę užklausą rengimas ir pateikimas yra paslaugos Maziai.eu klientui suteikimas.
2.7. Maziai.eu gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.8. Internetine svetaine www.Maziai.eu Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. Maziai.eu neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

3. Informacijos gavimo būdai

3.1. Maziai.eu gali naudoti informaciją, kurią gauna Jums naudojantis Maziai.eu svetaine šiais būdais:
3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas jūsų serverio žurnalo failuose, kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete, ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių.
IP adresus Maziai.eu naudoja tokiais tikslais, kaip Maziai.eu svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir Maziai.eu svetainės administravimas. Maziai.eu juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami asmeninę informaciją. Maziai.eu prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo failus ir susijusią informaciją Maziai.eu laiko ne asmenine informacija, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.
3.1.2. Jūsų naršyklė: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC), jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija. Slapukai, pikselių žymos (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriai (angl. „Web Beacon“) ir kitos panašios technologijos.
3.2 Slapukai ir jų naudojimas - plačiau susipažinti galima čia  - SLAPUKAI

4. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

4.1. Internetinėje svetainėje www.Maziai.eu naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).
4.2. Kai naudodamiesi Maziai.eu tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose Maziai.eu tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per Maziai.eu tinklalapyje, prieš apsilankydami Maziai.eu tinklalapyje, turite atsijungti iš „Facebook“.
4.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties Maziai.eu neįtakoja, todėl teikia Jums Maziai.eu žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

5. Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslams

5.1. Maziai.eu taip pat teikia šias paslaugas:
5.1.1. siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / prekių reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;
5.1.2. registruoja kaip nuolatinį klientą.
5.2. Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų toliau panaudoti „gauti pasiūlymus iš mūsų partnerių“ arba „užsiprenumeruok naujienlaiškį“ (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus Maziai.eu tinklalapio puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiems tikslams.
5.3. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada Maziai.eu Jums siųs įvairią Maziai.eu įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus. Tam Maziai.eu pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos Maziai.eu nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei Maziai.eu nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per App mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote Maziai.eu savo (mobiliojo) telefono numerį. Įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote Maziai.eu savo adresą.
5.4. Jei Jūs sutinkate su Maziai.eu taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis, tai suteikite Maziai.eu galimybę, pateikti Jums Maziai.eu interneto svetainėje siūlomų paslaugų reklamą. Be to, panaudodami Jūsų duomenis, Maziai.eu gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo paskyrą, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, Maziai.eu manymu, galėtų Jus itin sudominti.
5.5. Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu Maziai.eu Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti Maziai.eu darbą.

6. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

6.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti Maziai.eu duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. Maziai.eu turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
6.2. Siekdami gerinti Maziai.eu produktų pasiūlą, Maziai.eu įvertina, kuriomis Maziai.eu nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl Maziai.eu gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms įmonėms, kurios yra Maziai.eu paslaugų teikėjai. Maziai.eu iš tokių savo paslaugų teikėjų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal Maziai.eu duotus nurodymus, remiantis asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
6.4. Maziai.eu garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. Tačiau Maziai.eu pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Maziai.eu pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

7.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
7.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. Maziai.eu nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.
7.3. Jūs suteikiate teisę Maziai.eu rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Maziai.eu dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą Maziai.eu rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Maziai.eu iš Jūsų gavusi tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Maziai.eu turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
Jei to norite, Maziai.eu prašo parašyti adresu: Darbininkų skg. 4, Garliava, Kauno r. sav. LT- 53252 arba elektroniniu paštu: info@maziai.eu.

8. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

8.1. Pateikę Maziai.eu asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:
8.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
8.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
8.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
8.1.4. susipažinti su Maziai.eu tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.
8.2. Maziai.eu, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.
8.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į Maziai.eu elektroniniu pašto adresu info@Maziai.eu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
8.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su Maziai.eu pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome kreiptis į duomenu valdytoja  patektais kontaktais Adresas: Darbininkų skg. 4, Garliava, Kauno r. sav. LT- 53252, Tel: +370 605 60060, El. Paštas: info@maziai.eu.

9. Privatumo politikos keitimas

9.1. Maziai.eu turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.Maziai.eu.
9.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@Maziai.eu arba paštu Darbininkų skg. 4, Garliava, Kauno r. sav. LT- 53252 su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės svetainės www.Maziai.eu paslaugomis.
9.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.Maziai.eu sistemoje.
 

Teisės aktai

Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 15 d. pradėjo veikti Europos Komisijos sukurta Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma (toliau – EGS)

„Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

Lietuvoje 2014 m. birželio įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Nauji reikalavimai taikomi perkant nuotolinės prekybos būdu: t.y. internetu, telefonu, paštu, ir ne prekybai skirtose patalpose, pavyzdžiui, namuose, darbo vietose, pardavėjo organizuotoje ekskursijoje ar pristatyme kavinėje.

Daugiau galite sužinoti čia -VARTOTOJŲ TEISĖS

Detali teisinė informacija dėl naujų vartotojų teisių.

Plačiau apie tai...